Posts

Մտորումներ կրթության արդի հիմնախնդիրների շուրջ: Հեղ.՝ Բաղդասարյան, Էլլադա

Image
Կարդալ շարունակությունը...  

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ: Հեղ.՝ Նազիկ Հարությունյա: Էջմիածին։ Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, թիվ Թ-Ժ/ 1993թ.

Image
Կարդալ շարունակությունը...  

Ավետիք Իսահակյան հեքիաթագիրը: Հեղ.՝ Լուսինե Հայրիյան: Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal № 3/2012

Image
Կարդալ շարունակությունը...  

Խոսքի և հոգեկանի ընդհանուր զարգացման առանձնահատկությունները:Հեղ.՝ Արմինե Խաչատրյան

Image
Կարդալ շարունակությունը...  

Առողջ ապրելակերպի մշակույթը՝ սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր: Հեղ.՝ Ս. Ռ. Ջանիկյան ; Ն. Զ. Կարապետյան: Լրաբեր հասարակական գիտությունն, թիվ 3/ 2017

Image
                                                              Կարդալ շարունակությունը...  

Ավագ դպրոցականների շեղվող վարքագծի կանխման գործընթացում ուսուցիչ-աշակերտ փոխներգործության կազմակերպման ուղիները: Հեղ.՝ Արտյոմ Աբրահամյան

Image
Կարդալ շարունակությունը...